POS avlyser i november

På grunn av skjerpede coronarestriksjoner er POS arrangementer i november avlyst.

Det gjelder medlemsmøte 2. november, spiseaften 14. november.

 Også 10er'n er stengt fra onsdag 28. oktober og ut november.

Nærmere beskjed om gjenåpning blir i gitt, avhengig av regjeringens retninglinjer.

 

10'ERN er stengt

10ern er stengt i november grunnet coronarestriksjonene.
 

Godt besøkt Club Skomvær torsdag 22. oktober

POS er 175 år i 2022. Club Skomvær hadde fokus på det kommende jubiléet.

Det blei orientert om jubileumsfesten som blir i våre lokaler 22. januar 2022. Videre om mulig bokprosjekt, teater i samarbeid med Grenland Friteater, mulig veteranbåtbesøk etc.

Det er nedsatt komitéer som jobber med planene.

Møtet var åpent for medlemmer og ledsagere. Det var 32 tilstede.

Foreningen ble stiftet 22. januar 1847 og festmiddagen blir altså nøyaktig på jubileumsdagen. POS er byens eldste forening.

Det blei vist videoglimt fra 150-årsfeiringen og tidligere generalforsamlinger.

Cluben ble avslutta med et program om Skomvær.

 

 

Vellykket spiseaften 10. oktober

En veldekket Vauvertsal, med småbord, sto klar til å ta imot 45 medlemmer og ledsagere til vår første spiseaften i høst.

Kvelden blei gjennomført i henhold til smitteverntiltak med god avstand mellom bord og overholdelse av en-meters regelen. Det gikk fint. Og vi hadde en trivelig kveld med erter og saltkjøtt.

Alle blei orientert om smitteverntiltak og praktisk gjennomføring.

Opprinnelig var det lutefisk på menyen, men på grunn av at planlagt spiseaften 5. september ble avlyst, endret arbeidsutvalget planen.

Lutefisk blir det på neste spiseaften som er planlagt til lørdag 14.11. Påmelding begynner ikke før på medlemsmøte 2.11.

 

 

 

Et levende byrom med historisk sus

- Kommunen vil nå utrede hva som kan gjøres med museumstomta ved elva, med tollpakkhuset og de andre historiske bygningene, sa kommunalsjef for Miljø og byutvikling Per Sortedal på medlemsmøte 28. september. 

- En prosjektleder som skal se på hvordan området kan utvikles. Interessenter i området skal involveres i det videre arbeidet, sa Sortedal.

Kommunalsjefen var invitert til å snakke om byutvikling med fokus på sjøfartshistorien i byen.

-Kommunen må utvikle dialogen med Stiftelsen Porsgrunnsmuseene for å se videre på hvordan området ved elva på best mulig måte kan ivaretas og utvikles til et attraktivt byrom. 

-Boligbygging på området er utelukket, understreket Sortedal.

- Til det er fredningsbestemmelsene på flere av bygningene strenge. Noen er fredet både utvendig og innvendig, som tollpakkhuset. Andre har ytre fredning. Mens noen bygg ikke er omfattet av fredning.

 

 

 

SJØMANNSBARNA TEMA I CLUB SKOMVÆR

Sjømannsbarna og deres familier var tema for foredraget som skippersønn og historielektor Rune Henningsen fra Åsgårdstrand holdt i Club Skomvær torsdag 17. september.

Foredraget var basert på en lang rekke intervjuer som Henningsen har gjort med de som hadde fedre til sjøs på 50 - og 60-tallet. Dette var barn som så sine fedre sjelden og som fikk selvstendige mødre som egenhendig styrte økonomi og husholdning hjemme.

 – Hvordan ble familiene våre påvirket av dette og hva slags forhold hadde vi egentlig til fedrene våre, spurte Henningsen i foredraget.

Blant de temaene han tok opp var brevskriving og kommunikasjon mellom sjømannen og «de der hjemme», om de spesielle gavene som far hadde med seg hjem til barn og ektefeller og ikke minst hva slags rollemodeller som ble utviklet som følge av en sjømannsfar som var fraværende i store deler av barnas oppvekst.

Torsdagsforedraget samlet drøyt 20 personer 17.sept.

Bilde: Rune Henningsen. På skjermen bak han et bilde av han selv som 6-åring, da han var ute ett år på sjøen med sin far og mor. Skipet M/T Linde, Tønsberg.

 

 

Første medlemsmøte avholdt

26 medlemmer møtte til første høstmøte i vår forening.

Møtet startet med åtte glass for tre av våre nylig avdøde medlemmer. Per K. Kongsgaarden, Kai Augestad og Odd Kåre Ødegaard.

Det var referat fra siste styremøte og fra siste medlemsmøte som var 2. mars. 

Programmet for høsten 2020 og vinter/vår 2021 ble gjennomgått, og programfoldere ble delt ut.

Møteprogrammet ligger under Møter/Arrangement på vår hjemmeside.

Gjennomføringen av møtet ble avholdt i henhold til koronasituasjonen og restriksjoner.

Spiseaften som var planlagt til 5. september, ble dessverre avlyst.

Torpedert i Biscaya

Det var tittelen på foredraget i medlemsmøte mandag 2. mars.

Per Paaske Gulbrandsen fortalte med bilder om sin fars opplevelser med Wilhelmsenbåten Tudor som forliste etter å ha blitt torpedert i Biscaya i 1940.

Vi fikk høre en krigshistorie med mange bilder og illustrasjoner, som Gulbrandsen hadde satt sammen. Basert på det faren hadde fortalt og undersøkelser på internett og andre kilder.

Faren Thomas Gulbrandsen var 18 år da han reiste ut med Tudor i november 1939. De reiste ut selv om England og Frankrike hadde erklært Tyskland krig. Turen gikk til Melbourne i Australia der de lastet båten full med vrakstål for Liverpool. 

Etter et flyangrep i Middelhavet, gikk Tudor inn i konvoi fra Gibraltar mot Liverpool. Men 19. juni kl. 03.00 blei Tudor truffet av torpedo og sank etter fire timer. Mannskapet reddet seg ombord i to livbåter. En person omkom etter at livbåten han og en annen satt i, kom borti den ene propellen som fortsatt gikk rundt.

Det øvrige mannskapet,38, blei tatt opp av to engelske korvetter og kom etter noen dager til England.

En dramatisk historie, som de 31 frammøtte fikk høre denne kvelden.

" Fra seil og damp til moderne skipsfart"

Dette var tema på Carl F. Schrumpfs lysbildekåseri, i medlemsmøte mandag 3. februar. 44 medlemmer tilstede.

Carl F. ga oss historien om sin bestefars Christian Jeremiassen Reims utvikling av verksted, skipsbygging og rederi. En av byens største bedrifter da virksomheten var på topp.

-Det var ikke lett å drive et verksted i skiftende tider med motgang og et dårlig marked for bygging av skip. Men det var også gode tider under første verdenskrig og årene etter før de harde 30 årene.
Verkstedet utviklet sin egen standard båt som ble kalt Porsgrunns-båten. Det var en stykkgodsbåt med et lite midtskip og maskin akter. 
 
Rederiet as Dione la om virksomheten fra mange små skip til stor tonnasje hvor driftskostnader under norsk flagg var mer lønnsomt.
Markedet utviklet seg fra vondt til verre, og mangel på kapital gjorde at rederivirksomheten i as Dione ble avviklet og kapitalen delt mellom aksjonærene i 1992, fortalte han blant annet.
 
Deretter viste Carl F. en film han hadde laget om Sjøfartsmuséet den gang det var etablert i det gamle Tollpakkhuset ved brygga. Daværende leder av muséet, Finn Rafn, viste rundt i filmen.

To nye æresmedlemmer utnevnt

57 medlemmer var tilstede på den 173. Generalforsamling lørdag 25. januar.

Våre ni avdøde medlemmer i 2019 ble minnet med åtte glass på klokka og ett minutt stillhet.

Etter opplesing og godkjenning av årsberetning, regnskap og legatregnskaper, blei to nye æresmedlemmer utnevnt. Det er Bjørn A. Hansen og Kristen Kristiansen. Begge berømmet for sin fortjenestefulle innsats for foreningen gjennom mange år.

Begge takket for utnevnelsen og sa at det kom overraskende, men er svært hyggelig.

Det sittende styret blei gjenvalgt, og styrets forslag til komitémedlemmer fikk ingen merknader. Styrets sammensetning og komitéer er gjengitt på andre sider.

Det ble blomster til formann for solid innsats for foreningen i året som er gått. Vårt eldste æresmedlem Rolf Andersen, fikk også blomster som en markering av at han i fjor fylte 90 år.

Før servering i Vauvertsalen leste Rolf Andersen opp Kongens hilsen til Generalforsamlingen.

"Jeg takker Porsgrund og Omegns Sjømandsforening for hyggelig hilsen og sender alle som er samlet til foreningens 173. Generalforsamling den 25. januar 2020 mine beste ønsker"     Harald R.

Torskemiddagen ble så servert på tradisjonelt vis med den gode fiskesuppa til forrett.

Ordfører Robin Kåss var gjest og sa i sin takk for maten-tale at Porsgrunn er tuftet på skipsfart og uten sjøfarten ville nok ikke byen fått slik vekst den har fått. Industri og handel er etablert med grunnlag i skipsfarten og gode havner. Porsgrunn har vært åpen for verdenshandel.         

 -Nå drives spennende forskning med fokus på klima og CO2- håndtering. Porsgrunn går i spissen for utviklinga, sa ordføreren.

Etter middagen samlet forsamlingen seg i Skomvær Salong og fra vår nyrestaurerte punchebolle ble det servert godt drikke som avslutning på kvelden.

Bilde: De nye æresmedlemmene. Kristen Kristiansen til venstre og Bjørn A. Hansen til høyre. I midten formann John S. Lund.

 

Kulturprisen til Thor Hansen

Gratulerer Thor med fortjent Kulturpris! Ordføreren delte ut prisen på julemarkedet på Bymuséet.

Ordfører Robin Kåss sa at Thor Hansen bringer Porsgrunns navn videre ut. Byen trenger folk som tar vare på sjøfartstradisjonene.

-Jeg blei helt satt ut. Dette var overrraskende men utrolig hyggelig, sa prisvinneren. Han var invitert til julemarkedet der han stilte ut noen av sine modeller og fortalte om modellbygging.

- Dette er ikke et fag en utdanner seg i. Her må en lære underveis.

Thor har bygd over 70 modeller og restaurert mange. Kirkeskipet i nye Østre Porsgrunn kirke er en tro kopi av det som gikk tapt i brannen. Thor hadde en tid før tatt bilder av skipet "Haabet".

Skomværmodellene er det flere av, en  står i rådhusets trappehall, en annen  i Vauvertsalen i vår forening, sammen med Thors modell av bark "Iduna" av Porsgrunn.

Modellen av "Blucher"  blei innkjøpt av Stortinget og plassert på Oscarsborg. Thor har tre gullmedaljer i internasjonale modellbyggerkonkurranser.

Porsgrunn Sangforening rammet inn prisutdelingen med Porsgrunnssangen og Skomværvalsen.

Foto: Tom Andersen

Rolf Andersen 90 år

Foreningen gratulerer vårt eldste æresmedlem Rolf Andersen med 90 årsdagen, 13. november.

Mange fra foreningen møtte fram med blomster til åpent hus i hans bolig på Moldhaugen.

Rolf er maskinist med lang fartstid og mange år som inspektør i Borgestadrederiet. Han har seilt verden over og tilbrakt mye tid med oppfølging og tilsyn med rederiets skip blant annet i Japan. Han har mange venner der. En familie han har hatt kontakt med i mange år, ringte på dagen hans og gratulerte.

Liv og Rolf samlet familie og venner til hyggelig lunsj. Og jubilanten ble feiret utover dagen og kvelden.

Gratulerer Rolf!

Bilde: Jubilanten til venstre sammen med Bjørn Hansen, John S. Lund og Carl F. Schrumpf.

Vikingskip ved kai

Sommerens begivenhet ved kaia utenfor våre lokaler var besøket av fire vikingskip på tokt til Telemarkskanalen 16. juli. Det var Saga Oseberg og Saga Farmann fra Tønsberg, Åsa fra Akkerhaugen og Gaia fra Sandefjord.

Vi ga tilbud om omvisning i våre lokaler til mannskap og mange besøkende på Åpen Dag i Du Verden. Vikingskipene med mannskap i vikingdrakter var på en nesten to ukers slusetur til Kviteseid og tilbake og lå en natt ved våre brygger. 

Medlem i Sjømannsforeningen?

Det er nå plass til flere medlemmer i foreningen. Det maksimale medlemstall er satt til 175 og man  ønsker medlemmer med maritim bakgrunn og interesser. 

Årskontingenten er fortsatt kr. 600,- som den har vært i de siste 9 år. Foreningen har god tilslutning til arrangementene og ikke minst er oppslutningen omkring internlotteriene stor. Dette bidrar til å holde en lav kontingent.

Interesserte kan henvende seg via e-post: porsgrunn1847@gmail.com , så kan du få søknadsskjema for medlemskap tilsendt.

"Bursdagskaka" servert på jubileumsdagen 22. jan 2017.

Motto for Porsgrund og Omegns Sjømandsforening siden stiftelsen 22. januar 1847:

Concordia res parvae crescunt (Enighet gjør sterk)

Sjømandsforeningen byens eldste forening

 


POS ble stiftet 22. januar 1847 - og vi har drevet kontinuerlig siden denne dagen. I alle år har flertallet i foreningen bestått av medlemmer med bakgrunn som sjøfolk, men siden 1850-tallet har også foreningen opptatt medlemmer med øvrig maritim bakgrunn eller sjøfartsinteresserte.

All virksomhet gjennom tidene er dokumentert i den sammenhengende rekken av protokoller, hvor de 35 stifterne satte sine sirlige underskrifter i den aller første. Dette for å markere at foreningen skulle ivareta sjøfartens og sjøfolkenes interesser. Det har foreningen gjort til alle tider. 

I 2019 er det 172 år siden stiftelsen - ikke mange får oppleve en så anseelig alder!

 

Bark Skomvær av Porsgrunn. Kapt. Chr. Rafn (1833 - 1899)
Gikk sin jomfrutur fra Laksevåg, Bergen 15. oktober 1890.
Reder: Jørgen C. Knudsen, Frednes, Porsgrunn.
Solgt til Flekkefjord 1915.

GRASROTANDEL TIL POS

Mange av våre medlemmer har overført grasrotandelen til vår forening. Fortsatt savner vi flere medlemmers bidrag.
Støtt opp om foreningens, alt du gjør er å sende inn vårt org. nr. 979254539.

PROFILARTIKLER

Foreningen har fått ny forsyning til følgende priser:

Etui m/mansjettknapper + Slipsnål + Pin m/skrue      kr 200,-

Slips med foreningsmerke innvevet                             kr 250,-

Pins med nål eller skrue                                                  kr 40,-

Brodert jakkemerke (lim på bakside for påstrykning)   kr 40,-

Hernvendelse sekretær eller kasserer.