To nye æresmedlemmer utnevnt

57 medlemmer var tilstede på den 173. Generalforsamling lørdag 25. januar.

Våre ni avdøde medlemmer i 2019 ble minnet med åtte glass på klokka og ett minutt stillhet.

Etter opplesing og godkjenning av årsberetning, regnskap og legatregnskaper, blei to nye æresmedlemmer utnevnt. Det er Bjørn A. Hansen og Kristen Kristiansen. Begge berømmet for sin fortjenestefulle innsats for foreningen gjennom mange år.

Begge takket for utnevnelsen og sa at det kom overraskende, men er svært hyggelig.

Det sittende styret blei gjenvalgt, og styrets forslag til komitémedlemmer fikk ingen merknader. Styrets sammensetning og komitéer er gjengitt på andre sider.

Det ble blomster til formann for solid innsats for foreningen i året som er gått. Vårt eldste æresmedlem Rolf Andersen, fikk også blomster som en markering av at han i fjor fylte 90 år.

Før servering i Vauvertsalen leste Rolf Andersen opp Kongens hilsen til Generalforsamlingen.

"Jeg takker Porsgrund og Omegns Sjømandsforening for hyggelig hilsen og sender alle som er samlet til foreningens 173. Generalforsamling den 25. januar 2020 mine beste ønsker"     Harald R.

Torskemiddagen ble så servert på tradisjonelt vis med den gode fiskesuppa til forrett.

Ordfører Robin Kåss var gjest og sa i sin takk for maten-tale at Porsgrunn er tuftet på skipsfart og uten sjøfarten ville nok ikke byen fått slik vekst den har fått. Industri og handel er etablert med grunnlag i skipsfarten og gode havner. Porsgrunn har vært åpen for verdenshandel.         

 -Nå drives spennende forskning med fokus på klima og CO2- håndtering. Porsgrunn går i spissen for utviklinga, sa ordføreren.

Etter middagen samlet forsamlingen seg i Skomvær Salong og fra vår nyrestaurerte punchebolle ble det servert godt drikke som avslutning på kvelden.

Bilde: De nye æresmedlemmene. Kristen Kristiansen til venstre og Bjørn A. Hansen til høyre. I midten formann John S. Lund.

 

Stockholmstur 4. til 7. juni 2020. Første innbetaling er utført.

All innbetaling av første andel kr. 2000,- pr. person, (4000,- pr. par) er innkommet og betalt.

Neste innbetaling av sluttbeløp kr. 4990,- pr. person (med tillegg for enkeltrom) blir 25. mars.

Det kommer ny påminnelse når det nærmer seg.

Det blir 27 deltagere. Vi kan ikke ta etteranmeldinger.

Alle er orientert om opplegget så langt og avreisetider. Nærmere orienteringer om dette vil også komme med eventuelle tilleggstilbud.

Reiseledere er Tom Andersen og Kjell Ivar Brynsrud.

 

 

 

Kulturprisen til Thor Hansen

Gratulerer Thor med fortjent Kulturpris! Ordføreren delte ut prisen på julemarkedet på Bymuséet.

Ordfører Robin Kåss sa at Thor Hansen bringer Porsgrunns navn videre ut. Byen trenger folk som tar vare på sjøfartstradisjonene.

-Jeg blei helt satt ut. Dette var overrraskende men utrolig hyggelig, sa prisvinneren. Han var invitert til julemarkedet der han stilte ut noen av sine modeller og fortalte om modellbygging.

- Dette er ikke et fag en utdanner seg i. Her må en lære underveis.

Thor har bygd over 70 modeller og restaurert mange. Kirkeskipet i nye Østre Porsgrunn kirke er en tro kopi av det som gikk tapt i brannen. Thor hadde en tid før tatt bilder av skipet "Haabet".

Skomværmodellene er det flere av, en  står i rådhusets trappehall, en annen  i Vauvertsalen i vår forening, sammen med Thors modell av bark "Iduna" av Porsgrunn.

Modellen av "Blucher"  blei innkjøpt av Stortinget og plassert på Oscarsborg. Thor har tre gullmedaljer i internasjonale modellbyggerkonkurranser.

Porsgrunn Sangforening rammet inn prisutdelingen med Porsgrunnssangen og Skomværvalsen.

Foto: Tom Andersen

Juletorsken var utmerket

Vi blei over seksti på juletorsken. Velsmakende torsk med fyldig suppe til forrett og karamellpudding. Da blei det jul i Vauvertsalen!

Vi ønsker alle God Jul og vel møtt til nye møter og arrangementer;  og tur, i 2020.

Første medlemsmøte blir mandag 6. januar.

God Jul!

10'ERN ønsker medlemmene velkommen til formiddagsprat

Ofte er 10-15 mann på plass i Skomvær Salong. Praten går livlig og kaffen smaker godt. Ikke sjelden er det noe å bite i også, for noen er gjerne innom butikken på vei til dette "viktige" morgenmøtet.

Du treffer oss hver virkedag  fra før kl. 10.00 og et par timer utover.Også på lørdagen samles flokken så sant man er på plass i byen.

Medlemmer følg opp! Du er hjertelig velkommen.

Foto: Telemarksavisa

 

 

Color Hybrid i medlemsmøte

"Color Line går hybrid" var tittelen på foredraget 2. desember. Vi hadde besøk av  Robin Tomren, Direktør Maritime Operasjoner i Color Line.

Han fortalte om selskapet Color Line og det nye hybridskipet Color Hybrid, som blei satt i trafikk på ruta Sandefjord- Strømstad i sommer.

35 medlemmer var tilstede.

Neste medlemsmøte er mandag 6. januar. Da får vi besøk av ordfører Robin Kåss, som vi har utfordret til å snakke om "Porsgrunn inn i tjueåra".

Foto: Color Hybrid Ulstein Verft

 

Rolf Andersen 90 år

Foreningen gratulerer vårt eldste æresmedlem Rolf Andersen med 90 årsdagen, 13. november.

Mange fra foreningen møtte fram med blomster til åpent hus i hans bolig på Moldhaugen.

Rolf er maskinist med lang fartstid og mange år som inspektør i Borgestadrederiet. Han har seilt verden over og tilbrakt mye tid med oppfølging og tilsyn med rederiets skip blant annet i Japan. Han har mange venner der. En familie han har hatt kontakt med i mange år, ringte på dagen hans og gratulerte.

Liv og Rolf samlet familie og venner til hyggelig lunsj. Og jubilanten ble feiret utover dagen og kvelden.

Gratulerer Rolf!

Bilde: Jubilanten til venstre sammen med Bjørn Hansen, John S. Lund og Carl F. Schrumpf.

Sjøfolkenes minnedag i Skien

Skien Sjømandsforening sto som arrangør av årets minnedag. Representanter for sjømannsforeninger i Telemark og fra Moss deltok. Omlag 35 var med på middag og hyggelig samvær i foreningens lokaler.

Dagen startet med gudstjeneste i Skien kirke og deretter bekransning av minnebøssa i Elveparken. Foreningens medlem Leif Harald Hansen holdt minnetalen om falne sjøfolk i to verdenskriger og la ned blomsterkrans.

Etter at minnebøssa første gang blei avduket 17. mai 1920, er den blitt flyttet til en rekke steder i byen. Nå er den tilbake omtrent der den opprinnelig blei plassert. En orienteringstavle er nylig satt opp.

Bilde:

Ved minnebøssa fra venstre: Formann i Skien Sjømandsforening Ove Evensen, flaggbærer Arnold Nomme og dagens taler Leif Harald Hansen.

Vikingskip ved kai

Sommerens begivenhet ved kaia utenfor våre lokaler var besøket av fire vikingskip på tokt til Telemarkskanalen 16. juli. Det var Saga Oseberg og Saga Farmann fra Tønsberg, Åsa fra Akkerhaugen og Gaia fra Sandefjord.

Vi ga tilbud om omvisning i våre lokaler til mannskap og mange besøkende på Åpen Dag i Du Verden. Vikingskipene med mannskap i vikingdrakter var på en nesten to ukers slusetur til Kviteseid og tilbake og lå en natt ved våre brygger. 

Medlem i Sjømannsforeningen?

Det er nå plass til flere medlemmer i foreningen. Det maksimale medlemstall er satt til 175 og man  ønsker medlemmer med maritim bakgrunn og interesser. 

Årskontingenten er fortsatt kr. 600,- som den har vært i de siste 9 år. Foreningen har god tilslutning til arrangementene og ikke minst er oppslutningen omkring internlotteriene stor. Dette bidrar til å holde en lav kontingent.

Interesserte kan henvende seg via e-post: porsgrunn1847@gmail.com , så kan du få søknadsskjema for medlemskap tilsendt.

"Bursdagskaka" servert på jubileumsdagen 22. jan 2017.

Motto for Porsgrund og Omegns Sjømandsforening siden stiftelsen 22. januar 1847:

Concordia res parvae crescunt (Enighet gjør sterk)

Sjømandsforeningen byens eldste forening

 


POS ble stiftet 22. januar 1847 - og vi har drevet kontinuerlig siden denne dagen. I alle år har flertallet i foreningen bestått av medlemmer med bakgrunn som sjøfolk, men siden 1850-tallet har også foreningen opptatt medlemmer med øvrig maritim bakgrunn eller sjøfartsinteresserte.

All virksomhet gjennom tidene er dokumentert i den sammenhengende rekken av protokoller, hvor de 35 stifterne satte sine sirlige underskrifter i den aller første. Dette for å markere at foreningen skulle ivareta sjøfartens og sjøfolkenes interesser. Det har foreningen gjort til alle tider. 

I 2019 er det 172 år siden stiftelsen - ikke mange får oppleve en så anseelig alder!

 

Bark Skomvær av Porsgrunn. Kapt. Chr. Rafn (1833 - 1899)
Gikk sin jomfrutur fra Laksevåg, Bergen 15. oktober 1890.
Reder: Jørgen C. Knudsen, Frednes, Porsgrunn.
Solgt til Flekkefjord 1915.

GRASROTANDEL TIL POS

Mange av våre medlemmer har overført grasrotandelen til vår forening. Fortsatt savner vi flere medlemmers bidrag.
Støtt opp om foreningens, alt du gjør er å sende inn vårt org. nr. 979254539.

PROFILARTIKLER

Foreningen har fått ny forsyning til følgende priser:

Etui m/mansjettknapper + Slipsnål + Pin m/skrue      kr 200,-

Slips med foreningsmerke innvevet                             kr 250,-

Pins med nål eller skrue                                                  kr 40,-

Brodert jakkemerke (lim på bakside for påstrykning)   kr 40,-

Hernvendelse sekretær eller kasserer.