Program for sesongen 2019/2020.

Vårsesongen blei avslutta med laks og jordbær 15. juni. 

19. august starter vi opp igjen med medlemsmøte der vi gjennomgår programmet. 

Programfolder blir trykket til utdeling. 

Følgende plan er satt opp:

9. september er det kommunevalg. Vi gjentar opplegget vi hadde for to år siden med valgvake og servering i våre lokaler.

21. september er første spiseaften i høst. Erter og saltkjøtt.

26. septemer. Club Skomvær. "Løvene" spiller.

7. oktober skal vi høre om Power House som nå reiser seg på Vestsida.

19. oktober: Spiseaften. Lutefisk

24. oktober. Club Skomvær. På spor av Silkeveien

4. november: Medlemsmøte. Gunneklevfjorden, hva skjer?

16. november: Spiseaften. Vilt.

21.november. Club Skomvær. Avlyst. Program flyttes til  torsdag 5. mars.

2. desember. Medlemsmøte: Colorline går hybrid

14.desember. Spiseaften. Juletorsken

2020 1. halvår

6.januar: Porsgrunn inn i tjueåra v/ordfører Robin Kåss

25. januar: Generalforsamling med torskemiddag. Kun medlemmer og innbudte.

3. februar: Fra seil og damp til moderne skipsfart. Carl F. Schrumpf kåserer

13. februar : Club Skomvær. Syn og synsproblemer ved optiker Endre G. Hansen.

22. februar: Skalldyraften. Påmeldingsfrist 18.2

2. mars: Torpedert i Biscaya v/ Per Paasche Gulbrandsen.

5. mars: Club Skomvær. Lars Vik kåserer.

12. mars: Club Skomvær. Program ikke fastsatt. Avlyst

21. mars: Erter og saltkjøtt. Påmeld. frist 17.3  Avlyst

30. mars: Sjømannslegen v/ Esben Storvand. Avlyst.  Settes opp til høsten

25. april: Bacalao.  Alyst

4. mai: Knudsenfamilien fra 1855. Kåseri. Avlyst

8.mai: Frigjøringsdag i samarbeid med kommunen. Markert på Vestre Brygge.

17. mai: Åpent hus etter borgertoget med gjester. Avlyst

13.juni: Laks og jordbær. Påmeld. frist 9.6  Avlyst

Vi kommer med nytt programopplegg for høsten 2020 og våren 2021. Det er nå under arbeid.

Vi håper å komme i normal gjenge igjen over sommeren.

 

 

 

 

Lokalhistorie presenteres av og til på Club Skomvær. Her er verftsområdet til en av våre stiftere, skipsreder og skipsbygger P.M. Petersen i 1895. Han bodde i det store huset til v. for flaggstangen midt i bildet.