KOMITÉER 2020. Under endring for 2021.Justeres etter styremøte 23.2

 Huskomite (Sjøfartens Hus):                    John S. Lund, Borgar Slørdal

Innkjøp/bestilling/Skomvær Bar:           Kristen Kristiansen,

 

Bysse/bibl./salong (teknisk):                    Petter Olsrød, koordinator

                         Håndverksgruppa:            Trond Reiulfsen, Vidar Fosstvedt, Jøran Eriksen

                         10’ern+dagl. orden:           Martin Halvorsen,  Arild Thors, Alf Westlie

Drift, møter/arrangementer:                    Tom Andersen, koordinator

                         Medlemsmøter                  Tom Andersen, Jan Ove Hansen, Bjørn A. Hansen, Grethe Bengtson.

                         Spiseaftener                        Gunnar J. Halvorsen, Vidar S. Hansen, Helge M. Pedersen, Carl A. K. Bjørneboe, Eivind Abrahamsen

                         Club Skomvær                       Kjell Ivar Brynsrud, Svein Bjørnsen, Finn Kikut

Program/reisekomité:                                  Per Solli, Tom Andersen, Tore Nygaard, Kjell Ivar Brynsrud

 

Seremoni/flagg komité:                               Bjørn A Hansen, Steinar Winje, Helge A. Larsen

 

Bibliotek komité                                              Arild Thors, Øystein Davidsen, Gunnar Gauslaa

                                                                               Carl  F. Schrumph (scanning bilder/dokumenter)

Legatbestyrer:                                                 Hans Edv. Kjølseth, Gunnar Gauslaa (assistent)

 

Styrerepresentant Sjøfartens Hus:         Borgar Slørdal (funksjonstid til 2022)

 

                                           Førstnevnte i komiteen er komitéansvarlig

Medlemsliste januar 2020

Uthevet skrift: Æresmedlemmer

 

Aamot, Alf Audun
Abrahamsen, Eivind Haugen
Amundsen, Bjørn
Amundsen, Ragnar
Andersen, Kjell Kvaale
Andersen, Rolf
Andersen, Tom
Andreasen, Hugo
Andresen, Arild
Angell, Magne
Anthonisen, Jan Terje
 
Beier-Fangen, Aasmund
Bengtson, Grethe Turid
Berg-Hansen, Erik
Bjønnes, Morten
Bjørneboe, Carl Andreas Kærup
Bjørnsen, Svein
Brynsrud, Kjell Ivar
Bøhn, Brit Rønnaug
Danielsen, Per Anker
Davidsen, Øystein
Dewey, Tom Arnholt
Eckell, Frank Kragh
Edvardsen, Tor Arvid
Eide, Lars Petter
Eriksen, Gunn
Eriksen, Jøran
Eriksen, Per Åge
Evanger, Jan Brungjulf
Evensen, Jan Erik
Fjellet, Øystein
Fjære, Olav Johan
Fosstvedt, Vidar
Frisak, Åge
Garmo, Morten
Gauslaa, Gunnar
Grennes, Bjørn
Grønbakken, Rolf Scott
Gundersen, Bjørnar
Gundersen, Leo
Gundersen, Vidar
Halvorsen, Gunnar Jan
Halvorsen, Hans Martin
Halvorsen, Jan Henry
Hansen, Bjørn Andreas
Hansen, Jan-Ove
Hansen, Terje Innes
Hansen, Thor
Hansen, Thor R. Aspaas
Hansen, Vidar Steen
Hansen,Odd
Haugesag, Terje
Heibø, Svein Olaf
Helmo, Einar
Hermansen, Bjørg
Hesthammer, Torild
Hoel, Knut
Holtan, Gunnar
Hovemoen,Nils Petter
Hovinbøle, Jan
Ingebrigtsen, Hans Olav
Island, Arne Larsen
Jacobsen, Jan-Bent
Jacobsen, Svein Erik
Jansen, Bjørn Ulstrup
Jensen, Øivind
Jespersen, Magnus A.
Johannessen, Per
Johansen, Tor
Johnsen, Sigurd Johan
Jørgensen, Børre Ole
Jørgensen, Martin
Kihle, Glenn
Kikut, Finn Harald
Kjellevold, Thrond
Kjølseth, Anders
Kjølseth, Hans Edvard
 
Kristiansen, Kristen Edvardt M.
Kronborg, Tim Agnar
Kvalvik, Bjørnar
Langholm, Hans
Larsen, Helge Arvid
Larsen, Stephen Robert
Lasch, Geir
Lindseth, Hans Albert
Lund, Astrid Brennemo
Lund, John Steinar
Lund, Truls
Lunde, Olav Robert 
Lundgren, Tore Rex
Lønne, Per
Løvsjø, Ole Jakob
Markussen, Tor
Martini, Svein Tore
Mathisen, Mats Erik
Mathisen, Ole
Melbye, Geir Kenneth
Myhra, Finn Harald
Møller, Thomas Nicolai
Natedal, Widar
Nilsen, Jorfrid-Beathe
Norheim, Steinar
Norling, Thor
Nyberg, Arne
Nyberg, Jan
Nygaard, Henry
Nygaard, Tore
Olsen, Bjarne Reidar
Olsen Berge, Tommy
Olsrød, Petter
Opland, Nils Harald
Oseberg, Tore Anders
Paulsen, Kai Edler
Pedersen, Helge Martin
 
Ransedokken, Emil O.
Rasmussen, Johan Arnt
Reiulfsen, Trond
Risvik, Sigurd Armand
Ruud, Kjell Ingar
Samuelsen, Eigil Johan
Schrumpf, Carl Ferdinand
Semb, Arnulf
Siljan, Tor Erik
Sivertsen, Herold
Skjelbred, Reidar Jostein
Skjærstad, Halldis
Slørdal, Borgar
Solli, Per
Soltvedt, Tore
Stavseth, Sverre
Stensholt, Eigil
Storvand, Esben
Tengesdal, Tønnes
Thiis-Evensen, Eyvind-Martin
 
Thors, Arild
Thowsen, Jørn Hasler
Vingereid, Finn Thorbjørn
Vrålid, Kjell
Wang, Terje
Wersland, Helge
Westlie,Alf
Winje, Kenneth Martin
Winje, Steinar Martin
Wold, Terje Hedvald
 
Ødegård, Idar
Ørvik, Per Aasold
Øvrum, Nils Christian
Åsolfsen. Torbjørn