KOMITÉER 2021. Godkjent i styremøtet 2.3.2021

Huskomite (Sjøfartens Hus)                                          Formann, +  Borgar Slørdal

Innkjøp/bestilling/Skomvær Bar:                                  Kristen Kristiansen

 

Bysse/bibl./salong (teknisk):                          Petter Olsrød

 

Håndverksgruppa:                                         Trond Reiulfsen, Vidar Fosstvedt, Jøran Eriksen.

 10,ern + daglig orden:                                   Martin Halvorsen, Arild Thors, Alf Westlie.

Drift, møter/arrangementer:                                     Eivind Abrahamsen 

 Medlemsmøter:                                                Tom Andersen, Jan Ove Hansen,                                                                                                Bjørn A. Hansen,  Grethe Bengtson

                                                                          

Spiseaftener:                                           Gunnar J. Halvorsen, Vidar Steen Hansen,                                                                                 Carl A.K.Bjørneboe,  Astrid B. Lund, Arild Thors

 

Club Skomvær: NB!                                                   Oppløses i nåværende form. Blir et samarbeid med Historielaget. Carl F. Schrumpf er kontaktperson mot Historielaget.

 

Program/reisekomite:                                               Tom Andersen, Tore Nygaard , Per Solli,                                                                                    Tor Markussen

 Seremoni/flaggkomite:                                             Bjørn A. Hansen, Helge A. Larsen, Trond Reiulfsen (ny)

 Bibliotek komite:                                                       Arild Thors, Øystein Davidsen,                                                                                                   Gunnar Gauslaa,

                                                                                 Carl F. Schrumpf  (scanning/bilder)

 

Legatbestyrer:                                                            Hans E. Kjølseth, Gunnar Gauslaa assistent

 Styrerepresentant Sjøfartens Hus:                            Borgar Slørdal (funksjonstid  2022)

          Førstnevnte i komitéen er komitéeansvarlig        

Medlemsliste september 2021

Uthevet skrift: Æresmedlemmer

 

Aamot, Alf Audun
Abrahamsen, Eivind Haugen
Amundsen, Bjørn
Amundsen, Ragnar
Andersen, Kjell Kvaale
Andersen, Rolf
Andersen, Tom
Andreasen, Hugo
Angell, Magne
Anthonisen, Jan Terje
Augestad, Lisa
Beier-Fangen, Aasmund
Bengtson, Grethe Turid
Berg-Hansen, Erik
Bjønnes, Morten
Bjørneboe, Carl Andreas Kærup
Brustad, Bruno Bodding
Brynsrud, Kjell Ivar
 
Danielsen, Per Anker
Davidsen, Øystein
Dewey, Tom Arnholt
Eckell, Frank Kragh
Edvardsen, Tor Arvid
Eide, Lars Petter
Eriksen, Gunn
Eriksen, Jøran
Eriksen, Per Åge
Evanger, Jan Brungjulf
Evensen, Jan Erik
Fjellet, Øystein
Fjære, Olav Johan
Fosstvedt, Vidar
Frisak, Åge
Garmo, Morten
Gauslaa, Gunnar
Grennes, Bjørn
Grønbakken, Rolf Scott
Gundersen, Bjørnar
 
Halvorsen, Gunnar Jan
Halvorsen, Hans Martin
Halvorsen, Jan Henry
Hansen, Bjørn Andreas
Hansen, Jan-Ove
Hansen, Terje Innes
Hansen, Thor
Hansen, Thor R. Aspaas
Hansen, Vidar Steen
 
Haugesag, Terje
Heibø, Svein Olaf
Hesthammer, Torild
Hoel, Knut
Holtan, Gunnar
Hovemoen,Nils Petter
Hovinbøle, Jan
Ingebrigtsen, Hans Olav
Island, Arne Larsen
Jacobsen, Jan-Bent
Jacobsen, Svein Erik
Jansen, Bjørn Ulstrup
Jensen, Øivind
Jespersen, Magnus A.
Johannessen, Per
Johansen, Tor
Johnsen, Sigurd Johan
Jørgensen, Børre Ole
Jørgensen, Martin
Karlsen, Rune Hestvik
Kihle, Glenn
Kikut, Finn Harald
Kjellevold, Thrond
Kjølseth, Anders
Kjølseth, Hans Edvard
Kristiansen, Kristen Edvardt M.
Kronborg, Tim Agnar
Langholm, Hans
Larsen, Helge Arvid
Larsen, Per Magne
Larsen, Stephen Robert
Lasch, Geir
Lindseth, Hans Albert
Lund, Astrid Brennemo
Lund, John Steinar
Lund, Truls
Lunde, Olav Robert 
Lundgren, Tore Rex
Lønne, Per
Løvsjø, Ole Jakob
Markussen, Tor
Martini, Svein Tore
Mathisen, Mats Erik
Mathisen, Ole
Melbye, Geir Kenneth
Myhra, Finn Harald
Møller, Thomas Nicolai
Natedal, Widar
Natvig, Marius
Nilsen, Geir
Nilsen, Jorfrid-Beathe
Nilsen, Rolf
Norheim, Steinar
Norling, Thor
Nyberg, Arne
Nygaard, Henry
Nygaard, Tore
Olsen, Bjarne Reidar
Olsen Berge, Tommy
Olsrød, Petter
Opland, Nils Harald
Oseberg, Tore Anders
Paulsen, Kai Edler
Pedersen, Helge Martin
Pettersen-Moe, Stig Martin
Ransedokken, Emil O.
Rasmussen, Johan Arnt
Reiulfsen, Trond
Risvik, Sigurd Armand
Ruud, Kjell Ingar
Schrumpf, Carl F.
Semb, Arnulf
Siljan, Tor Erik
Sivertsen, Herold
Skjærstad, Halldis
Slørdal, Borgar
Solli, Per
Stavseth, Sverre
Stendalen, Ann-Kristin
Stensholt, Eigil
Storvand, Esben
Styrvold, Erik
Sverkmo, Johnny
Tengesdal, Tønnes
Thiis-Evensen, Eyvind-Martin
Thors, Arild
Thowsen, Jørn Hasler
Vingereid, Finn Thorbjørn
Vrålid, Kjell
Wang, Terje
Wersland, Helge
Westlie,Alf
Winje, Kenneth Martin
Winje, Steinar Martin
Wold, Terje Hedvald
Ørvik, Per Aasold
Øvrum, Nils Christian
Åsolfsen. Torbjørn