Program for sesongen 2020 - 2021

Mandag 24. august kl. 19.00: Sesongoppstart. Medlemsmøte. Nærmere beskjed blir gitt på mail og hjemmeside. Avhenger av eventuelle forsatt restriksjoner.

Følgende terminliste er lagt for sesongen 2020/2021.

   M - Medlemsmøte  kl. 19.00  S - Spiseaften kl. 19.00  CS - Club Skomvær kl. 18.00             

05.09

S

Spiseaften. Avlyst

06.09

 

Sjøfolkenes minnedag i Brevik. Avlyst

17.09

CS

«Hjemme da far var borte» v/lektor og skippersønn Rune Henningsen

28.09

M

Sjøfartshist. og byutvikl - et konfliktområde? v/kommunalsjef Per A. Sortedal

10.10

   S Erter saltkjøtt

22.10

CS

Kommende 175års jubileum

02.11

M

Sjømannslegen v/lege Esben Storvand Avlyst

14.11

S

Lutefisk. Avlyst

26.11

CS

Underholdningskveld. Avlyst

07.12

M

Herøya 1943 v/forfatter Tor Arne Ursin, Grenland Friteater. Avlyst

12.12

S

Juletorsken. Avlyst

 2021

04.01

M

Tema: Skipsmegling. Avlyst

11.01

 

Utvidet styremøte, Samtlige komiteer. Avlyst. Digitalt møte.

23.01

S

Generalforsamling  Erter og saltkjøtt. Avlyst

01.02

M

Kommunale utfordringer i 2021 v/rådmann Per Wold, Porsgrunn kommune. Avlyst

11.02

CS

Fra Vessia og nordover. Avlyst

20.02

S

Torskeaften .Avlyst

01.03

M

Tema: Arbeidsliv Avlyst

11.03

CS

Underholdningskveld Avlyst

20.03

S

Skalldyraften Avlyst

12.04

M

Tema: Synspørsmål Avlyst

24.04

S

Bacalaokveld m/Unni og Kristen ???

03.05

CS

Ut i det blå. 

08.05

 

Frigjøringsdagen. Bekransning «Skibbrudd»

17.05

 

Åpent hus m/servering fra kl 16 30 ??

12.06

S

Laks og jordbær. Sesongavslutning ??

Følgende arrangementer våren 2020 ble avlyst.

21. mars: Erter og saltkjøtt. Påmeld. frist 17.3  Avlyst

30. mars: Sjømannslegen v/ Esben Storvand. Avlyst.  Settes opp til høsten

25. april: Bacalao.  Alyst

4. mai: Knudsenfamilien fra 1855. Kåseri. Avlyst

8.mai: Frigjøringsdag i samarbeid med kommunen. Markert av POS på Vestre Brygge.

17. mai: Åpent hus etter borgertoget med gjester. Avlyst

13.juni: Laks og jordbær. Påmeld. frist 9.6  Avlyst

 

 

 

 

 

Lokalhistorie presenteres av og til på Club Skomvær. Her er verftsområdet til en av våre stiftere, skipsreder og skipsbygger P.M. Petersen i 1895. Han bodde i det store huset til v. for flaggstangen midt i bildet.