Program for POS 2021- 2022. Møter og spiseaftener

 Medlemsmøter

Høst 2021:

Mandag 23. august: Oppstart. Fokus på kommende jubileum. Div. info mm.

Mandag 20. september: Ny farled i Grenland v/Kystverket.                   

Mandag 25. oktober: Herøya 1943 ved Tor Arne Ursin.                           

Mandag 29. november: Sjømannslegen ved Esben Storvand.                

                        

Vinter/vår 2022:

Mandag 3. januar: Foran jubiléet. Status på forberedelser.                     

Tirsdag  11. januar: Utvidet styremøte med komiteer.                            

Lørdag 22. januar: POS 175 år. Generalforsamling kl. 16.00. Auditoriet, Sjøfartens Hus. Deretter jubileumsmiddag. Erter og saltkjøtt. Til bords Kl. 19.30. Eget opplegg. Antatt 100 tilstede, medlemmer og gjester med ledsagere. Påmeldingsfrist blir kunngjort senere.                              

Mandag 7. februar: Skipsmegling.

Mandag 7. mars: Kultursjef Mariann Eriksen. «Maritimt historisk blikk».

Prosjektet på Sjøfartstomta og utfordringer i forhold til fredning mm.                                            

Mandag 4.april: Maritime bilder ved Per Johannesen.                               

 

Club Skomvær:

Fastsatte dager 2021: Torsdag 14. oktober, torsdag 18. november. Samarbeid med Historielaget.

Foreløpig ingen fastsatte dager for Club Skomvær i 2022.

 

Spiseaftener:

Høst 2021 følger datoer i POS kalender

Lørdag 4. september: Erter og saltkjøtt

Lørdag 2. oktober: Lutefisk

Lørdag 6. november: Viltmeny

Lørdag 11. desember: Juletorsken.

Vinter/Vår 2022:

Lørdag 22. januar: Jubileumsmiddag. Erter og saltkjøtt

Lørdag 19. februar: Torsk

Lørdag 19. mars: Skalldyr

Lørdag 23. april: Meny ikke fastsatt

Lørdag 11. juni: Laks og jordbær

 

 

 

 

Lokalhistorie presenteres av og til på Club Skomvær. Her er verftsområdet til en av våre stiftere, skipsreder og skipsbygger P.M. Petersen i 1895. Han bodde i det store huset til v. for flaggstangen midt i bildet.