Program for POS 2022- 2023. Møter og spiseaftener

Oversikt medlemsmøter og arrangementer

2022 - 2023

2022

Type Samling

INNHOLD/PROGRAM

22.08

Medlemsmøte

Vi starter opp. Programmet for arbeidsåret 2022-2023

03.09

Spiseaften

Erter og saltkjøtt. ”Sjømand spesial”   Påmeldingsfrist 29.08  

08.09

Club Skomvær

 

19.09

Medlemsmøte

Foredrag: Nils Chr. Øvrum, Tangen Shipping a/s. Tema: «Skipsmegling»                                             

6.10

Club Skomvær

 

08.10

Spiseaften

Skaldyraften Påmeldingsfrist 04.10

24.10

Medlemsmøte

Foredrag Skjalg Aasland, Herøya industripark. Tema: «Industriutvikling og det grønne skifte»

03.11

Club Skomvær

 

05.11

Spiseaften

Lutefisk Påmeldingsfrist 01.11

28.11

Medlemsmøte

Foredrag Ove Mellingen, sjefsredaktør i TA. Tema: «De som dro til sjøs – sett med et vestlandsk perspektiv»

10.12

Spiseaften

Juletorsken Påmeldingsfrist 06.12

2023

Type Samling

Anm

09.01

Medlemsmøte

 Foredrag Anton Smith, pensjonert nordsjødykker. Tema: «Mitt liv så langt»

17.01

Utvidet styremøte

Alle komiteer samles til behandling av årsoppgjør og beretning for 2022

28.01

Generalforsamling

Erter og saltkjøtt. Kun medlemmer + innbudte gjester) Påmeldingsfrist 24.01

06.02

Medlemsmøte

Foredrag Rose Marie Christansen, rådmann i Porsgrunn kommune.

16.02

Club Skomvær

 

25.02

Spiseaften

Torsk Påmeldingsfrist 21.02

06.03

Medlemsmøte

Foredrag: Dag Bakka jr, Redaktør av bladet Skipet. Tema: «Porsgrunn mek. Verksted, rederiet as Dione og Porsgrunn styremaskin»

16.03

Club Skomvær

 

25.03

Spiseaften

Rekeaften  Påmeldingsfrist 21.03

03.04

Medlemsmøte

Foredrag: «Grenland havn og planer for Frier vest.» Vi kommer tilbake med foredragsholder.

20.04

Club Skomvær

 

22.04

Spiseaften

 Bacalao  Påmeldingsfrist 24.04                                

08.05

8.Mai

 

11.05

Club Skomvær

 

17.05

Åpent hus

Skomvær salong åpner etter borgertoget. Gjester kan medtas

10.06

Spiseaften

Laks og jordbær Påmeldingsfrist 06.06                                                       

       

 

 

Tidspunkt /sted/for arrangementer:

Spiseaftener/Generalforsamling               Vauvertsalen                     Lørdager   kl. 18.00 med borddekking fredagen før

Club Skomvær/Historieaftener                  Vauvertsalen                     Torsdager kl. 18.00 (Programstart kl. 19.00)

Medlemsmøter/utvidet styremøte          Vauvertsalen                     Mandager kl.18.00  (Programstart kl. 19.00)

Styre / - komitemøter                                  Skomvær salong              Tirsdager før medlemsmøte

 

 

 

 

Lokalhistorie presenteres av og til på Club Skomvær. Her er verftsområdet til en av våre stiftere, skipsreder og skipsbygger P.M. Petersen i 1895. Han bodde i det store huset til v. for flaggstangen midt i bildet.