Kontakttelefon 463 06 705

E-post adresse: porsgrunn1847@gmail.com

Benytt gjerne vår e-postadresse for påmeldinger etc. Posten gjennomgås daglig, så det er enkelt å oppnå kontakt. Benytt feltet nedenfor på denne side. Ved påmelding skriv dato for arrangement.

Vennligst ingen påmelding før arrangement kunngjøres med egne frister. Mail/sms til medlemmene benyttes.

Våre lokaler: Sjøfartens Hus, Tollbugata 23, 3933 Porsgrunn.

Ved manglende svar på telefon: Ring formann eller sekretær

Formannens telefonnummer: 900 34607. Sekretær 915 10021

Foreningens formann: Carl F. Schrumpf                            valgt til 2023

Nestformann:                Sverre Stavseth                          valgt til 2022

Styremedlemmer:

                           Tom Andersen (sekretær) M: 91510021   valgt til 2022

                           Kristen Kristiansen (kasserer)                   valgt til 2023

                           Helge A. Larsen                                          valgt til 2023                                     

                          Eivind Abrahamsen                                    valgt til 2023

 

Varamenn:        Borgar Slørdal                                                valgt til 2022 

                        Erik Berg-Hansen                                            valgt til 2023

 

Øvrige tillitsvalgte se meny "Medlemsliste/Verv"