Kontakttelefon 463 06 705

E-post adresse: porsgrunn1847@gmail.com

Benytt gjerne vår e-postadresse for påmeldinger etc. Posten gjennomgås daglig, så det er enkelt å oppnå kontakt. Benytt feltet nedenfor på denne side. Ved påmelding skriv dato for arrangement.

Vennligst ingen påmelding før arrangement kunngjøres med egne frister. Mail/sms til medlemmene benyttes.

Våre lokaler: Sjøfartens Hus, Tollbugata 23, 3933 Porsgrunn.

Ved manglende svar på telefon: Ring formann

Formannens telefonnummer: 900 34607. 

Styret 2022

Foreningens formann: Carl F. Schrumpf                                      valgt til 2023                                      

Nestformann Helge A. Larsen                                                          2 år

John S. Lund, kasserer                                                                        1 år

Eivind Haugen Abrahamsen                                                             valgt til 2023

Morten Bjønnes                                                                                   2 år

Terje Ines Hansen                                                                                2 år

Varamedlemmer: Erik Berg-Hansen                                                valgt til 2023

                                 Stig Martin Pettersen-Moe                                 2 år

Revisorer: Finn H. Myhra,  Thrond Kjellevold                                1 år

Valgkomité: Tore Rex Lundgren, Alf Westlie, Trond Reiulfsen

 

 

 

Øvrige tillitsvalgte se meny "Medlemsliste/Verv"