Jubiléumsfest utsatt til 11. juni. Generalforsamling går digitalt.

Jubiléumsfesten 22. januar er avlyst og flyttet til lørdag 11. juni 2022.
Styret har avgjort dette, fredag 14. januar.
Det er smittevernreglene som gjør at festen blir utsatt.
 
Hvis noen av de påmeldte vil melde seg av, må de be om at det innbetalte beløpet blir tilbakebetalt.
Vennligst oppgi navn og kontonummer for eventuell tilbakebetaling.
 
Krav om tilbakebetaling må rettes til fungerende kasserer Astrid B. Lund
 
GENERALFORSAMLINGEN:
Styret har 17.1 endret sitt vedtak og avvikler  generalforsamlingen digitalt med merknadsfrist til lørdag 22. januar.
 
Årsmelding med valgkomiteens innstilling er sendt medlemmene på mail og pr. post.

 

Jubiléumsmiddag fulltegnet

POS har planlagt å markere 175 år med jubileumsmiddag i Sjøfartens Hus, lørdag 22. januar 2022 kl. 18.00.

Festen er nå fulltegnet.

Invitasjon er sendt u. Påmelding har funnet sted ved innbetaling av kuvertpris kr. 500,- per person til oppgitt konto i invitasjonen. Fristen ble satt til 3. januar, men påmeldinga gikk raskt.

Det blir omlag 100 ved bordet inkludert innbudte gjester. Middagen er for medlemmer med evt. ledsdager og innbudte gjester.

Interesserte  som ikke er påmeldt,  bør vente med innbetaling til beskjed om eventuelle ledige plasser blir kunngjort.

 

Sjømannslegens utfordringer i medlemsmøtet

37 medlemmer var tilstede på medlemsmøtet 29. november. Sjømannslege Esben Storvand kåserte om historikken for helsekrav og omsorg for sjøfolk helt tilbake til før romersk tid.

Navigare necesse est - vivere est non necesse, sa den romerske sjøfareren Pompeius. Han tok ikke liv så alvorlig. Viktigst var å komme hjem til Roma med varene.

I seilskutetida var det ingen helsekrav til sjøfolk. Først i 1903 kom en lov i Norge som satte krav til helseforhold, hygiene, skipsmiljø og kosthold. I 1906 kom krav til renhold og lufting av mannskapene lugarer. Legene kunne vurdere risiko og skikkethet til en sjømann. Men gjennombruddet kom da forsikringsselskapet Skuld ble en pådriver for helsekrav.

Nå er det en rekke krav som stilles til sjøfolk, sikkerhet, risiko og helse. Flere stratlige maritime  instanser har egne forskrifter. -Sjømannslegen jobb blir å trokle bestemmelsene sammen. Det er for mange instanser å forholde seg til, sa Storvand. Han har opprettet et Maritimt medisinsk senter og gjør helseundersøkelser og vurderinger av egnethet for folk som vil til sjøs eller ut på oljeplattformer.

 

Godt besøkt Club Skomvær

Club Skomvær  var denne gang er et samarbeid med Historielaget. Omlag 50 var tilstede fra Sjømannsforeningen og Historielaget.

Tor Markussen holdt et lærerikt foredrag med gode bilder om norsk hvalfangsts historie.

Leder av Historielaget, Haavard Gjestland, presenterte status for museumsparken og planene om «et museumsområde med historisk sus» som kommunen og Historielaget arbeider med.

Gjestland trakk historiske linjer  om utviklingen av sjøfart og tollaktivitet i Porsgrunn. Han la fram historielagets og Porsgrunnsmuseenes skisse om ønsket utvikling av museumsområdet ved elva.

- Området bør vitaliseres med utstillinger og håndverksaktiviteter i fredede bygninger og andre bygg kan tilpasses ulike aktiviteter som marked og konserter/teater, understreket han.

Bildet viser en skissse av mulige utviklingsmuligheter på området ved elva. Malt av Jonny Andvik

 

 

Herøya 1943 på medlemsmøte 25. oktober

Et godt besøkt medlemsmøte fikk høre om forhistorien og om angrepet på Herøya 24. juli 1943.

Tor Arne Ursin fra Grenland Friteater, har skrevet et teaterstykke om det som skjedde. Dette skal fremføres i friluft sommeren 2022.

Ursin pekte på de nære relasjoner det var fra Hydro side til tysk industri og til selskapet IG Farben.

Tyskerne hadde fra 30-årene eierandeler i Hydro, etter at selskapet gikk over fra Birkeleand-Eyde teknologien til Haber-Bosch-metoden. Tyskernes planer var å bygge lettmetallanlegg til sin flyproduksjon i Norge ved å utnytte strøm fra norsk vannkraft. Storstilte byggearbeider ble satt i verk, blant annet på Herøya og i Årdal.

Anleggene på Herøya startet i 1941 og var kommet langt da flyangrepet kom. Det var anslagsvis 179 amerikanske bombefly som utførte angrepet som varte en og en halv time denne lørdagen. 55 norske omkom. Det er uklart hvor mange tyskere og tvangsutskrevne anleggsarbeidere, mange utenlandske, som ble rammet. Kildene her er svake.

Ursin viste filmer og bilder fra angrepet og ødeleggelsene på Herøya og i omgivelsene.

Besøk fra Lillesand Sjømannsforening

Tirsdag 12. hadde POS besøk av tre medlemmer av Lillesand Sjømannsforening. De var på tur til Porsgrunn for å besøke Thor Hansen som skulle reparere noen skutemodeller.

De ville gjerne se POS lokaler og ble tatt imot av formann og sekretær. Det ble en enkel lunsj på det nymøblerte møterommet og omvisning hos oss og Du Verden i 2. etasje.

De var svært begeistret for det de fikk se. De fortalte om det omfattende arbeidet foreningens medlemmer har gjort med skipsregistrering og register av sjøfolk og krigsseilere. Flere instanser har bidratt og arkivene som ligger på internett, blir stadig utvidet. De ville gjerne komme til vår forening og fortelle om nettsidene Sjøhistorie.no.

Adresse til arkivet: https://www.sjohistorie.no/no

Bilde:

Lunsj med representantene for Lillesand Sjømannsforening. Rundt bordet: fra v. Tore Jan Clausen, Thor Hansen (POS), Ulf Andreas Jenssen, Tom Andersen (POS) og Jan Roar Solås. (Foto: Carl F. Schrumpf)

Club Skomvær flyttet til 18. november

Club Skomvær er avlyst torsdag 14.10.21.

Møte i samarbeid med Historielaget er utsatt til torsdag 18. november.

Tema: Moderne hvalfangst

Stadido tilbake i POS lokaler

Modellen av Porsgrunnsbåten Stadido er tilbake i Sjøfartens Hus, nærmere bestemt i vårt nymøblerte møterom og bibliotek.

Modellen har siden den ble fjernet fra inngangspartiet i huset, vært lagret i Tollbugata 17.

Godt besøkt medlemsmøte 20. september

37 medlemmer var tilstede på medlemsmøtet der tema denne gang var Ny farled i Grenland.
 
Senioringeniør Steinar Hansen i Kystverket orienterte om utsprengning og utfordringer i Gamle Langesund. Nytt løp for større skip opp til Pan Max størrelse mellom Langøya og Gjeterøya.
 
Utsprengningen er ferdig etter grundige tekniske og matematiske beregninger av bredde- og dybdeforhold.
 
Simulatorkjøringer, der vind, strøm, tåke og nattseilas ble testet, viste Kystverkets folk at de måtte foreta justeringer. En undersjøisk bergkant kunne skape problemer. Denne er også spengt bort. Slik at løpet nå er ferdig sprengt.  
 
Nå gjenstår fyrsetting og andre navigasjonshjelpemidler. Kraftige retningslys, noe av det sterkeste som er montert, skal lede skipene i tillegg til andre installasjoner. Anbud på dette blir ventelig ikke lagt ut før på nyåret. -Det vil ennå ta en tid før den nye farleden kan tas i bruk, sa Steinar Hansen.
 
Bilde: Senioringeniør Steinar Hansen, her med et bilde fra broa på Kystverkets testskip.

Malerier og skutebilder flyttet

En raskt arbeidende dugnadsgjeng flyttet foreningens samling av skutebilder, malerier og fotografier fra kummerlig lagerplass i Tollpakkhuset til historielagets bygg Tollbugata 17.

Nå blir det laget hyller for bildesamlingen i bygget.

Bilde: Dugnadsgjengen i arbeid med hyllene.

Godt besøkt medlemsmøte

47 medlemmer møtte opp på sesongens første medlemsmøte, etter mange avlysninger. Sist vi hadde medlemsmøte var i september i fjor.

Det ble slått åtte glass for vårt avdøde medlem Bjørn Grennes. 

Det var som vanlig et oppstartsmøte. Formann Carl F. Schrumpf presenterte seg for første gang i medlemsmøte.

Det ble orientert om kommende sesongers program. Programmet kan du se under Møter/Arrangementer. En nytrykket programfolder ble delt ut. Den finnes også utlagt i salongen.

Det ble i møtet redegjort for forberedelsene til vår jubileumsfeiring, 175 år, med fest 22. januar 2022.

Vi fikk glimt fra foreningens første år ved Erik Berg-Hansen og Tom Andersen leste utdrag fra krigsseilerne Erling Ødegaard og Reidar Helgesens beretninger.

 

 

 

 

LOS 300 - mange tok imot utstillingsbåten

Mange POS-medlemmer hadde tatt turen til Langesund da veteranbåten Gamle Oksøy ankom lørdag klokka 13.00.

Tett fulgt inn til Langesund av mange gamle losskøyter og veteranbåter. På brygga chantier av Langesunds mannsangforening.

Omlag 220 var ombord for å se utstillingen om losvesenets historie.

Det var utstillinger på land i museene til Langesundsfjordens kystlag og guidede omvisninger i samlingene.

På en lunsj på Victoria gjestgiveri  fikk innbudte orienteringer om arbeidet til Langesund og Omegns Sjømannsforening og Kystlaget i forkant av besøket. En jubileumsbok er utgitt med lokal loshistorie.

De som sto bak ble behørig takket av losdirektøren, losoldermannen, havnedirektøren og ordføreren i Bamble.

Været var perfekt for en ettermiddag i Langesund.

POS program 2021 2022 er klart

Styret har godkjent møteplan og plan for spiseaftener høst 2021 og i jubileumsåret  vinter/vår 2022.

Du finner programmet under Møter/arrangementer,

Før oppstart i august legger vi opp til en tur til Langesund lørdag 21. august med besøk ombord i museumsbåten Gamle Oksøy. Den har ombord en utstilling som viser Losvesenets historie gjennom 300 år.

 

 

 

10 kaffen - 10er'n åpen uten kvote

Medlemmer POS!
10 - kaffen/10er'n POS er åpen som normalt med inntil 20 personer uten liste/kvote. Alle må registrere seg ved ankomst på utlagt liste.

Evt spørsmål til sekretær Tom Andersen

mobil: 91510021

 

Blomster på Peter M. Petersens gravsted 17. mai

POS la ned blomster med sløyfe på Peter M. Petersens gravsted på Østre kirkegård 17. mai.

Petersen var en av stifterne i POS.

Det ble en enkel seremoni på grunn av fremmøterestriksjoner.

Bekranset Skibbrudd 17. mai

Formann Carl F. Schrumpf  la ned krans ved Sjømannsmonumentet Skibbrudd på Vestre brygge 17. mai klokka 08.00.
17. maikomitéen hadde bedt om at ingen fra POS skulle møte opp. Det ble derfor en enkel seremoni, med flaggheising, flaggfanfare og en kort tale før bekransningen.
 
Schrumpf mintes sjøfolks innsats på alle hav.
-Porsgrunn har alltid vært en sjøfartsby, og mannskaper reiste ut, mange på farefulle ferder.  Dessverre kom ikke alle hjem igjen, på grunn av ulykker, forlis og krigshandlinger. Bekransningen er til ære for alle sjøfolk og deres innsats for landet, sa Schrumpf.
 
Det ble også lagt ned en krans ved Peter M. Petersens gravsted.

Flagget ble heist ved foreningens lokale i Sjøfartens Hus.

Vår tradisjonelle samling i våre lokaler på ettermiddagen 17. mai, ble avlyst.

POS bekranset Skibbrudd 8. mai

Ved en enkel seremoni la POS ned krans på krigsseilermonumentet «Skibbrudd» på Vestre brygge på frigjøringsdagen. 15 av våre medlemmer stilte opp.

Seremonien ble gjort enkel på grunn av smitteverntiltak, som ble fulgt opp.  

Formann Carl F. Schrumpf la ned kransen og mintes i sin korte tale sjøfolkenes innsats under to verdenskriger, både på handelsskip og i marine.

-Mange ble skadet og kom hjem uten heder og verdighet. Psykiske problemer preget mange hele livet.

Norske sjøfolk deltok også i en rekke landgangsoperasjoner. Deres innsats var viktig i kampen om Atlanterhavet. Om lag 3700 i handelsflåten og 900 i marinen mister livet i andre verdenskrig. Nær halvparten av Norges krigsdødsfall under 2. verdenskrig var knyttet til sjøens folk.

-Vi minnes alle i ærbødighet og lyser fred over deres minne.

Carl F. Schrumpf ny formann i POS

Det nye og det gamle styret møttes mandag 25. januar klokka 18.00  for å markere overgangen til nytt styre.
Carl F. Schrumpf er ny formann.
  
Bilde: John S. Lund (t.v.)  har vært formann i to år. Her overlater han formannsklubba til Carl F. Schrumpf.
 
Nye styremedlemmer er Helge A. Larsen og Eivind Haugen Abrahamsen.
Øvrige styremedlemmer: Kristen Kristiansen, kasserer (gjenvalg), Sverre Stavseth, nestleder og Tom Andersen, sekretær. De to siste var ikke på valg. Varamedlemmer Erik Berg-Hansen (gjenvalg) og Borgar Slørdal (ikke på valg)
 
På grunn av coronasituasjonen ble vår planlagte generalforsamling med etterfølgende middag, lørdag 23. januar, avlyst.
 
POS avholdt generalforsamlingen via mail og post. Da fristen gikk ut lørdag 23. januar klokka 18.00 var det ikke kommet merknader til den utsendte årsmelding med regnskaper og valgkomitéens innstilling. Dokumentet var dermed enstemmig vedtatt.
 

Valgkomitéen hadde dette forslaget til styret for 2021, som er enstemmig godkjent.

 Leder:             Carl F. Schrumpf                                           Ny

Nestleder:        Sverre Stavseth                                                        Ikke på valg   

Styremedlem:  Kristen Kristiansen                 kasserer                      Gjenvalg

Styremedlem:  Tom K. Andersen                    sekretær                     ikke på valg

Styremedlem:  Helge A. Larsen                                                         Ny

Styremedlem   Eivind Abrahamsen                                                   Ny                 

 Varamedlem:  Erik Berg-Hansen                                                      Gjenvalg 

Varamedlem:  Borgar Slørdal                                                          Ikke på valg

Revisorer:                   Finn H. Myhra                         Vidar Steen Hansen   

Valgkomité:     Helge Pedersen, John Lund, Tore Rex Lundgren

 

Godt besøkt Club Skomvær torsdag 22. oktober

POS er 175 år i 2022. Club Skomvær hadde fokus på det kommende jubiléet.

Det blei orientert om jubileumsfesten som blir i våre lokaler 22. januar 2022. Videre om mulig bokprosjekt, teater i samarbeid med Grenland Friteater, mulig veteranbåtbesøk etc.

Det er nedsatt komitéer som jobber med planene.

Møtet var åpent for medlemmer og ledsagere. Det var 32 tilstede.

Foreningen ble stiftet 22. januar 1847 og festmiddagen blir altså nøyaktig på jubileumsdagen. POS er byens eldste forening.

Det blei vist videoglimt fra 150-årsfeiringen og tidligere generalforsamlinger.

Cluben ble avslutta med et program om Skomvær.

 

 

Vellykket spiseaften 10. oktober

En veldekket Vauvertsal, med småbord, sto klar til å ta imot 45 medlemmer og ledsagere til vår første spiseaften i høst.

Kvelden blei gjennomført i henhold til smitteverntiltak med god avstand mellom bord og overholdelse av en-meters regelen. Det gikk fint. Og vi hadde en trivelig kveld med erter og saltkjøtt.

Alle blei orientert om smitteverntiltak og praktisk gjennomføring.

Opprinnelig var det lutefisk på menyen, men på grunn av at planlagt spiseaften 5. september ble avlyst, endret arbeidsutvalget planen.

Lutefiskaften som var planlagt til lørdag 14.11, er avlyst.

 

 

 

Et levende byrom med historisk sus

- Kommunen vil nå utrede hva som kan gjøres med museumstomta ved elva, med tollpakkhuset og de andre historiske bygningene, sa kommunalsjef for Miljø og byutvikling Per Sortedal på medlemsmøte 28. september. 

- En prosjektleder som skal se på hvordan området kan utvikles. Interessenter i området skal involveres i det videre arbeidet, sa Sortedal.

Kommunalsjefen var invitert til å snakke om byutvikling med fokus på sjøfartshistorien i byen.

-Kommunen må utvikle dialogen med Stiftelsen Porsgrunnsmuseene for å se videre på hvordan området ved elva på best mulig måte kan ivaretas og utvikles til et attraktivt byrom. 

-Boligbygging på området er utelukket, understreket Sortedal.

- Til det er fredningsbestemmelsene på flere av bygningene strenge. Noen er fredet både utvendig og innvendig, som tollpakkhuset. Andre har ytre fredning. Mens noen bygg ikke er omfattet av fredning.

 

 

 

SJØMANNSBARNA TEMA I CLUB SKOMVÆR

Sjømannsbarna og deres familier var tema for foredraget som skippersønn og historielektor Rune Henningsen fra Åsgårdstrand holdt i Club Skomvær torsdag 17. september.

Foredraget var basert på en lang rekke intervjuer som Henningsen har gjort med de som hadde fedre til sjøs på 50 - og 60-tallet. Dette var barn som så sine fedre sjelden og som fikk selvstendige mødre som egenhendig styrte økonomi og husholdning hjemme.

 – Hvordan ble familiene våre påvirket av dette og hva slags forhold hadde vi egentlig til fedrene våre, spurte Henningsen i foredraget.

Blant de temaene han tok opp var brevskriving og kommunikasjon mellom sjømannen og «de der hjemme», om de spesielle gavene som far hadde med seg hjem til barn og ektefeller og ikke minst hva slags rollemodeller som ble utviklet som følge av en sjømannsfar som var fraværende i store deler av barnas oppvekst.

Torsdagsforedraget samlet drøyt 20 personer 17.sept.

Bilde: Rune Henningsen. På skjermen bak han et bilde av han selv som 6-åring, da han var ute ett år på sjøen med sin far og mor. Skipet M/T Linde, Tønsberg.

 

 

Første medlemsmøte avholdt

26 medlemmer møtte til første høstmøte i vår forening.

Møtet startet med åtte glass for tre av våre nylig avdøde medlemmer. Per K. Kongsgaarden, Kai Augestad og Odd Kåre Ødegaard.

Det var referat fra siste styremøte og fra siste medlemsmøte som var 2. mars. 

Programmet for høsten 2020 og vinter/vår 2021 ble gjennomgått, og programfoldere ble delt ut.

Møteprogrammet ligger under Møter/Arrangement på vår hjemmeside.

Gjennomføringen av møtet ble avholdt i henhold til koronasituasjonen og restriksjoner.

Spiseaften som var planlagt til 5. september, ble dessverre avlyst.

Torpedert i Biscaya

Det var tittelen på foredraget i medlemsmøte mandag 2. mars.

Per Paaske Gulbrandsen fortalte med bilder om sin fars opplevelser med Wilhelmsenbåten Tudor som forliste etter å ha blitt torpedert i Biscaya i 1940.

Vi fikk høre en krigshistorie med mange bilder og illustrasjoner, som Gulbrandsen hadde satt sammen. Basert på det faren hadde fortalt og undersøkelser på internett og andre kilder.

Faren Thomas Gulbrandsen var 18 år da han reiste ut med Tudor i november 1939. De reiste ut selv om England og Frankrike hadde erklært Tyskland krig. Turen gikk til Melbourne i Australia der de lastet båten full med vrakstål for Liverpool. 

Etter et flyangrep i Middelhavet, gikk Tudor inn i konvoi fra Gibraltar mot Liverpool. Men 19. juni kl. 03.00 blei Tudor truffet av torpedo og sank etter fire timer. Mannskapet reddet seg ombord i to livbåter. En person omkom etter at livbåten han og en annen satt i, kom borti den ene propellen som fortsatt gikk rundt.

Det øvrige mannskapet,38, blei tatt opp av to engelske korvetter og kom etter noen dager til England.

En dramatisk historie, som de 31 frammøtte fikk høre denne kvelden.

" Fra seil og damp til moderne skipsfart"

Dette var tema på Carl F. Schrumpfs lysbildekåseri, i medlemsmøte mandag 3. februar. 44 medlemmer tilstede.

Carl F. ga oss historien om sin bestefars Christian Jeremiassen Reims utvikling av verksted, skipsbygging og rederi. En av byens største bedrifter da virksomheten var på topp.

-Det var ikke lett å drive et verksted i skiftende tider med motgang og et dårlig marked for bygging av skip. Men det var også gode tider under første verdenskrig og årene etter før de harde 30 årene.
Verkstedet utviklet sin egen standard båt som ble kalt Porsgrunns-båten. Det var en stykkgodsbåt med et lite midtskip og maskin akter. 
 
Rederiet as Dione la om virksomheten fra mange små skip til stor tonnasje hvor driftskostnader under norsk flagg var mer lønnsomt.
Markedet utviklet seg fra vondt til verre, og mangel på kapital gjorde at rederivirksomheten i as Dione ble avviklet og kapitalen delt mellom aksjonærene i 1992, fortalte han blant annet.
 
Deretter viste Carl F. en film han hadde laget om Sjøfartsmuséet den gang det var etablert i det gamle Tollpakkhuset ved brygga. Daværende leder av muséet, Finn Rafn, viste rundt i filmen.

To nye æresmedlemmer utnevnt

57 medlemmer var tilstede på den 173. Generalforsamling lørdag 25. januar.

Våre ni avdøde medlemmer i 2019 ble minnet med åtte glass på klokka og ett minutt stillhet.

Etter opplesing og godkjenning av årsberetning, regnskap og legatregnskaper, blei to nye æresmedlemmer utnevnt. Det er Bjørn A. Hansen og Kristen Kristiansen. Begge berømmet for sin fortjenestefulle innsats for foreningen gjennom mange år.

Begge takket for utnevnelsen og sa at det kom overraskende, men er svært hyggelig.

Det sittende styret blei gjenvalgt, og styrets forslag til komitémedlemmer fikk ingen merknader. Styrets sammensetning og komitéer er gjengitt på andre sider.

Det ble blomster til formann for solid innsats for foreningen i året som er gått. Vårt eldste æresmedlem Rolf Andersen, fikk også blomster som en markering av at han i fjor fylte 90 år.

Før servering i Vauvertsalen leste Rolf Andersen opp Kongens hilsen til Generalforsamlingen.

"Jeg takker Porsgrund og Omegns Sjømandsforening for hyggelig hilsen og sender alle som er samlet til foreningens 173. Generalforsamling den 25. januar 2020 mine beste ønsker"     Harald R.

Torskemiddagen ble så servert på tradisjonelt vis med den gode fiskesuppa til forrett.

Ordfører Robin Kåss var gjest og sa i sin takk for maten-tale at Porsgrunn er tuftet på skipsfart og uten sjøfarten ville nok ikke byen fått slik vekst den har fått. Industri og handel er etablert med grunnlag i skipsfarten og gode havner. Porsgrunn har vært åpen for verdenshandel.         

 -Nå drives spennende forskning med fokus på klima og CO2- håndtering. Porsgrunn går i spissen for utviklinga, sa ordføreren.

Etter middagen samlet forsamlingen seg i Skomvær Salong og fra vår nyrestaurerte punchebolle ble det servert godt drikke som avslutning på kvelden.

Bilde: De nye æresmedlemmene. Kristen Kristiansen til venstre og Bjørn A. Hansen til høyre. I midten formann John S. Lund.

 

Kulturprisen til Thor Hansen

Gratulerer Thor med fortjent Kulturpris! Ordføreren delte ut prisen på julemarkedet på Bymuséet.

Ordfører Robin Kåss sa at Thor Hansen bringer Porsgrunns navn videre ut. Byen trenger folk som tar vare på sjøfartstradisjonene.

-Jeg blei helt satt ut. Dette var overrraskende men utrolig hyggelig, sa prisvinneren. Han var invitert til julemarkedet der han stilte ut noen av sine modeller og fortalte om modellbygging.

- Dette er ikke et fag en utdanner seg i. Her må en lære underveis.

Thor har bygd over 70 modeller og restaurert mange. Kirkeskipet i nye Østre Porsgrunn kirke er en tro kopi av det som gikk tapt i brannen. Thor hadde en tid før tatt bilder av skipet "Haabet".

Skomværmodellene er det flere av, en  står i rådhusets trappehall, en annen  i Vauvertsalen i vår forening, sammen med Thors modell av bark "Iduna" av Porsgrunn.

Modellen av "Blucher"  blei innkjøpt av Stortinget og plassert på Oscarsborg. Thor har tre gullmedaljer i internasjonale modellbyggerkonkurranser.

Porsgrunn Sangforening rammet inn prisutdelingen med Porsgrunnssangen og Skomværvalsen.

Foto: Tom Andersen

Rolf Andersen 90 år

Foreningen gratulerer vårt eldste æresmedlem Rolf Andersen med 90 årsdagen, 13. november.

Mange fra foreningen møtte fram med blomster til åpent hus i hans bolig på Moldhaugen.

Rolf er maskinist med lang fartstid og mange år som inspektør i Borgestadrederiet. Han har seilt verden over og tilbrakt mye tid med oppfølging og tilsyn med rederiets skip blant annet i Japan. Han har mange venner der. En familie han har hatt kontakt med i mange år, ringte på dagen hans og gratulerte.

Liv og Rolf samlet familie og venner til hyggelig lunsj. Og jubilanten ble feiret utover dagen og kvelden.

Gratulerer Rolf!

Bilde: Jubilanten til venstre sammen med Bjørn Hansen, John S. Lund og Carl F. Schrumpf.

Vikingskip ved kai

Sommerens begivenhet ved kaia utenfor våre lokaler var besøket av fire vikingskip på tokt til Telemarkskanalen 16. juli. Det var Saga Oseberg og Saga Farmann fra Tønsberg, Åsa fra Akkerhaugen og Gaia fra Sandefjord.

Vi ga tilbud om omvisning i våre lokaler til mannskap og mange besøkende på Åpen Dag i Du Verden. Vikingskipene med mannskap i vikingdrakter var på en nesten to ukers slusetur til Kviteseid og tilbake og lå en natt ved våre brygger. 

Medlem i Sjømannsforeningen?

Det er nå plass til flere medlemmer i foreningen. Det maksimale medlemstall er satt til 175 og man  ønsker medlemmer med maritim bakgrunn og interesser. 

Årskontingenten er fortsatt kr. 600,- som den har vært i de siste 9 år. Foreningen har god tilslutning til arrangementene og ikke minst er oppslutningen omkring internlotteriene stor. Dette bidrar til å holde en lav kontingent.

Interesserte kan henvende seg via e-post: porsgrunn1847@gmail.com , så kan du få søknadsskjema for medlemskap tilsendt.

"Bursdagskaka" servert på jubileumsdagen 22. jan 2017.

Motto for Porsgrund og Omegns Sjømandsforening siden stiftelsen 22. januar 1847:

Concordia res parvae crescunt (Enighet gjør sterk)

Sjømandsforeningen byens eldste forening

 


POS ble stiftet 22. januar 1847 - og vi har drevet kontinuerlig siden denne dagen. I alle år har flertallet i foreningen bestått av medlemmer med bakgrunn som sjøfolk, men siden 1850-tallet har også foreningen opptatt medlemmer med øvrig maritim bakgrunn eller sjøfartsinteresserte.

All virksomhet gjennom tidene er dokumentert i den sammenhengende rekken av protokoller, hvor de 35 stifterne satte sine sirlige underskrifter i den aller første. Dette for å markere at foreningen skulle ivareta sjøfartens og sjøfolkenes interesser. Det har foreningen gjort til alle tider. 

I 2019 er det 172 år siden stiftelsen - ikke mange får oppleve en så anseelig alder!

 

Bark Skomvær av Porsgrunn. Kapt. Chr. Rafn (1833 - 1899)
Gikk sin jomfrutur fra Laksevåg, Bergen 15. oktober 1890.
Reder: Jørgen C. Knudsen, Frednes, Porsgrunn.
Solgt til Flekkefjord 1915.

GRASROTANDEL TIL POS

Mange av våre medlemmer har overført grasrotandelen til vår forening. Fortsatt savner vi flere medlemmers bidrag.
Støtt opp om foreningens, alt du gjør er å sende inn vårt org. nr. 979254539.

PROFILARTIKLER

Foreningen har fått ny forsyning til følgende priser:

Etui m/mansjettknapper + Slipsnål + Pin m/skrue      kr 200,-

Slips med foreningsmerke innvevet                             kr 250,-

Pins med nål eller skrue                                                  kr 40,-

Brodert jakkemerke (lim på bakside for påstrykning)   kr 40,-

Hernvendelse sekretær eller kasserer.